samanta de aur

 

 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

       „  CAUTĂ ÎN PUNGĂ!   SĂMÂNŢA  DE AUR  DJILI SOY  ”

                                                        EDIŢIA  A VIII-A

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL   CAMPANIEI   PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale este:

S.C.Et Djili Soy S.R.L., cu sediul social in Com Stefanestii de Jos,  Judetul Ilfov- Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, sub nr J23/3729/2013  CUI 26338057  atribuit fiscal RO.

Nerespectarea dispoziţiilor legale (în tot sau în parte) prevăzute pentru organizarea loteriilor publicitare, atrage răspunderea organizatorilor loteriei publicitare,  conform Regulamentului.

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.  Orice persoana care participa la aceasta  campanie promotionala  este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect excluderea participantului si/sau invalidarea elementelor de participare si/sau neacordarea premiilor.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe teritoriul Uniunii Europene, si pot participa toti consumatorii produselor  fabricate sau distribuite  de Et Djili Soy SRL cu  mărcile și ambalaje prezentate  mai jos:

 

 

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfăşoară  in perioada 1 decembrie  2016  – 31 iulie  2017

Extragerea  plicurilor câştigătoare va avea loc în data de 15 august  2017.  Înmanarea premiilor se va face în  cel  mult 4  saptamani de la extragere.

Campania promoţională  poate fi prelungită, scurtată, anulată sau i se poate aduce orice altă modificare   de către Organizator printr-un act adiţional la prezentul regulament cu obligativitatea ca organizatorul să publice pe situl www.djili.ro și pe www.gillygold.ro .   actul aditional cu 7 zile  înaintea intrării în vigoare a modificarilor.

 SECŢIUNEA 4.1     PERSOANELE PARTICIPANTE   LA    CAMPANIA    PROMOTIONALA

Pot  participa la prezenta campanie promoțională  următorii:

-consumatorii persoana fizică, societăţile comerciale şi întreprinderile individuale  cu domiciliul in Romania sau Uniunea Europeana care au consumat produsele firmei specificate in sectiunea 4.2.

– persoana juridica cu sediul in Romania (denumit in prezentul Regulament “client”),  care comercializeaza  produsele firmei specificate in sectiunea 4.2

După îndeplinirea condițiilor specificate la  sectiunea  5.

SECTIUNEA 4.2   PRODUSELE    PARTICIPANTE

La campanie participa următoarele produsele:

 

 

 

 

La editia a VIII-a vor participa toate plicurile care vor  sosi  pe adresa casutei postale CP26 – OP11 Bucuresti pana  31 iulie  2017. La aceasta editie vor participa si  plicurile care au inscriptionat pe ele regulamentele  editiei a VII-a.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL PROMOŢIEI

A)     În perioada 1 decembrei 2016-31 iulie 2017, firma  va introduce în pungile de seminţe  următoarele premii:

–                10  medalioane din  AUR  cu forma unei seminţe de floarea-soarelui.

–               200  madalioane de ARGINT  cu forma unei seminţe de floarea-soarelui.

–           50000 bancnote     1 ron.

–             1000 bancnote     5 ron

–               100 bancnote   10 ron

–                 10 bancnote   50 ron.

–                   5 bancnote   100 ron

Aceste pemii vor fi descoperite de consumatori direct în pungă, ele acordandu-se fără extragere. Nu se vor gasi premii în toate pungile.

B)    Consumatorii care nu au avut șansa de a descoperi în pungi unul dintre premiile de la punctul A, vor avea posibilitatea să câștige  prin extragere  unul  dintre următoarele premii:

–          20 coliere din aur

–          20 coliere din argint

–          50 tricouuri .

Marea extragere va avea loc pe data de 15 august  2017. Pentru a participa la marea extragere trebuie să trimiteți 2 ambalaje goale  ale produselor de la secțiunea 4.2  într-un plic   la OP11-CP26   până  pe  data de 31 iulie 2017 ( data poștei).

Pentru participanţii care doresc să participe la extragerea premiilor puteți trimite o cerere pe concurs@djili.ro și vă vom pune la dispoziţie mai multe informaţii cu privire la locul şi ora la care va avea loc extragerea .

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ŞI ACORDAREA  LOR

A)    În perioada 1 decembrei 2016-31 iulie 2017, firma  va introduce în pungile de seminţe  următoarele premii:

–                 10  medalioane din  AUR  cu forma unei seminţe de floarea-soarelui.

–               200  madalioane de ARGINT  cu forma unei seminţe de floarea-soarelui.

–           50000  bancnote 1 ron.

–             1000  bancnote 5 ron

–               100  bancnote 10 ron

–                 10  bancnote 50 ron.

Premiile vor fi descoperite de consumatori direct în pungă ele acordandu-se fără extragere, nu se vor gasi premii în toate pungile.

B)    Consumatorii care nu au avut șansa de a descoperi în pungi unul dintre premiile de la punctul A, vor avea posibilitatea să câștige  la  marea extragere unul dintre următoarele premii:

–          20  coliere  din aur

–          20  coliere  din argint

–          50  tricouri .

Anuntarea castigatorilor se va face prin afisarea pe www.djili.ro  , www.samantadeaur.ro sau www.gillygold.ro începând cu data de 25 august   2017.

Premiile vor fi trimise de firmă prin curier în 30 zile de la data anuntarii câștigătorilorâ.

Valoarea totala a premiilor acordate prin extragere este de 78000 (saptezecisioptmii)ron.

SECTIUNEA 7 ALTERNATIVELE PREMIILOR

Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte  obiecte în schimbul acestuia şi nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.

Premiile revin doar câştigătorilor extraşi şi  pot fi transmise unor terţe persoane doar în condiţiile prevăzute de lege.

SECŢIUNEA 8. TAXE 

Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de organizator, in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depăşeşte plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legătura cu acestea, revin în exclusivitate câştigătorului.

SECŢIUNEA  9. DIVERSE

Organizatorul promoţiei are dreptul să refuze onorarea premiilor sau să pretindă returnarea lor, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau, se descopera ulterior ca  participarea s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament.

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei promoţii, SC Et Djili Soy SRL  îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Regulamentul oficial al promoţiei este disponibil în mod gratuit, pe www.djili.ro .  Prin participarea la prezenta campanie, clienţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

SECTIUNEA 11. INCETAREA SAU MODIFICAREA REGULAMENTULUI .

Prezenta campanie promoţională  poate înceta  în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv in cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

În funcţie de situaţia economica , organizatorul îşi rezerva dreptul de a întrerupe sau modifica regulamentul promoţiei unilateral, în aceasta situatie Organizatorul are obligatia de a face publica pe www.djili.ro întreruperea sau modificarea cu 72 ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

SECŢIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Et Djili Soy SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr.3441.

Prin inscrierea la  campania promotionala, clientii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit,  de catre SC Et Djili Soy SRL  a datelor sale cu caracter personal in scopul desemnarii castigatorilor, eventual in scop de reclama, marketing si publicitate, in      conformitate cu  dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite inclusiv angajatilor/colaboratorilor  Organizatorului implicati in derularea campaniei,  si pot fi dezvaluite si unor imputerniciti ai operatorului, pe baza unor caluze de confidentialitate  si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor.  Dupa incheierea campaniei  si desemnarea tuturor castigatorilor, taloanele vor fi arhivate pe perioada de timp impusa pentru eventuale verificari/contestatii legate de prezenta campanie, precum si de reglementarile legale in materie (  inclusiv in situaţiile  in care datele fac obiectul unor obligaţii declarative solicitate de instituţiile abilitate ale statului ), dupa care acestea vor fi distruse.

Clientii care, pe viitor, nu doresc ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate in scop de marketing direct, pot inainta o cerere  in acest sens,  fara nici o justificare. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va fi datata si semnata.

 

Clientii au dreptul  de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

Tuturor participantilor la  campania promotionala “ Et Djili Soy – „Cauta in punga! Samanta de aur” le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor  cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modifarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

Conform prevederilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorilor si castigul acordat fiecaruia dintre ei.

 

SC Et Djili Soy S.R.L.

63 Raspunsuri lui “REGULAMENTUL PROMOTIEI SAMANTA E AUR DJILI SOY – EDITIA A VIII-a”

 1. Maria 22 septembrie 2017 at %H:%M #

  Undesunt afișați câștigătorii acestei ed iții,de ce nu răspundeți la comentarii?

 2. anichei 13 septembrie 2017 at %H:%M #

  Buna ziua as dori sa aflu cand afisati lista castigatorilor editiei a 8 a va multumesc

 3. P Viorica 4 septembrie 2017 at %H:%M #

  Buna ziua, cand va fi publicata lista castigatorilor etapei a VIII-a? Multumesc

 4. Vlad Simona 30 august 2017 at %H:%M #

  Buna ziua, in jurul carei date aflam castigatorii editiei a VIII a ?

 5. petcu viorel 30 august 2017 at %H:%M #

  Buna ziua,

  cand se va afisa lista castigatorilor editiei a 8.a ??

  Multumesc.

 6. Iulia 26 august 2017 at %H:%M #

  când se afiseaza lista cu câștigătorii ediției VIII?

 7. Mioara 25 august 2017 at %H:%M #

  Când de postează câștigătorii ediției a VIII a?

 8. anichei 23 august 2017 at %H:%M #

  Buna ziua as dori sa stiu cand afisati lista castigatorilor eu fiind un participant fideldoresc sa stiu daca ma aflu printre fericitii castigatori. Va multumesc

 9. Maria 17 mai 2017 at %H:%M #

  Pana in iulie este promoția,ca așa scria in regulament si 2sau 3 ambalaje trebuie?Mulțumesc.

 10. Maria 9 mai 2017 at %H:%M #

  Buna,am primit un plic unde sria ca pottrimite 3 ambalaje,si Din ediția anterioara,2sau 3 trebuie?Si eu am trimis mai repede de 1decembrie,are ceva?Mulțumesc.

 11. Zaharia Elena 9 martie 2017 at %H:%M #

  Buna ziu, as vrea sa stiu ce pungi sunt valabile in editia 8.
  In editiile precedente ati mentionat codurile, se poate sa lementionati si pentru editia 8?
  Multumesc.

 12. anichei aurica 18 decembrie 2016 at %H:%M #

  Buna seara as dori sa aflu daca cupoanele trimise odata cu premiile castigate mai sunt valabile adica daca punem in plic si numele unui prieten si in caz de plicul ese castigator castiga si acesta va multumesc

 13. anichei aurica 13 octombrie 2016 at %H:%M #

  Buna seats as dori sa -mi spuneti cand afisati regulamentul editiei a8a via multumesc

 14. Lidia 23 iunie 2016 at %H:%M #

  Eu nu inteleg o chestie. Pe o pagina scrie ca pana pe 30 iunie vor fi afisate alea de la editia a saptea, pe alta pagina scrie ceva de 15 sau 25 iulie. Cand se afiseaza lista aia de la editia a saptea pana la urma?

 15. Ioneasa alina 19 iunie 2016 at %H:%M #

  Când afișați rezultatele extragerii din 15 iunie?

 16. Condruz Ileana 5 iunie 2016 at %H:%M #

  Cand afisati lista castigagori ddkfia a 7 astept raspuns.

  • Condruz Ileana 5 iunie 2016 at %H:%M #

   Cand afisati lista castigatori editia a 7 astept raspuns.

 17. Alina 22 mai 2016 at %H:%M #

  In legatura cu concursul,adresa la care trebuie sa trimitem plicurile:nu are si un cod postal sau se completeaza fara?

  • DJILI SOY 15 iunie 2016 at %H:%M #

   Fără cod postal. Este suficient OP11 CP 26 Bucuresti. Stiu cei de la poșta unde să trimită plicurile.

 18. Ion 8 martie 2016 at %H:%M #

  Vreau adresa completa, unde trebuie sa trimit pungile. Multumesc!

 19. Daniela 1 februarie 2016 at %H:%M #

  Buna ziua!
  Am apucat si am trimis un plic fara a preciza telefonul si pe fata „Pentru tombola Djili” deoarece acestea nu erau precizate pe punga. Nu toata lumea are acces la internet sa citeasca regulamentul complet. Asta insemna ca acel plic va fi invalidat?

  • DJILI SOY 15 iunie 2016 at %H:%M #

   Dacă în plic ați pus pungile noastre, va fi validat dacă este extras ca și câștigător.
   Succes!

   • DJILI SOY 21 iunie 2016 at %H:%M #

    Bună ziua,
    Am efectuata extragerea. In cel mai scurt timp vom afisa lista câștigătorilor.
    Sperăm să fiti printre câștigători!
    Succes!

 20. ichim 26 septembrie 2015 at %H:%M #

  Multumim pentru informare. asadar vom participa si la editia a VII. Asteptam ca dv sa publicati regulamentul editiei a VII. Lista castigatoriilor editia a VI, am vazut ca o publicati pe 27 septembrie.Toate cele bune echipei Djili

 21. ichim 25 septembrie 2015 at %H:%M #

  Cind se anunta lista castigatoriilor editia a VI, si daca se mai organizeaza un alt concurs poate editia VII.

 22. hrib 23 septembrie 2015 at %H:%M #

  cind se afiseaza rezultatele cistigatorilor editiei a sasea..,,

 23. albu cristina 22 septembrie 2015 at %H:%M #

  Bună ziua, o întrebare întrebătoare ????
  Nu găsesc lista câștigătorilor ediția 6 …..unde as putea sa ma uit ??? Mulțumesc !!!! O zi buna !!!!

 24. stangaceanu 18 septembrie 2015 at %H:%M #

  va rog sa-mi spuneti cand veti afisa lista castigatorilor ptr editia a6a!!!va multumesc frumos!!nu cred ca ma repet!!este vb de editia aVla.

 25. stangaceanu 18 septembrie 2015 at %H:%M #

  va rog sa-mi spuneti cand veti afisa lista castigatorilor ptr editia a6a!!!va multumesc frumos!!

 26. DRG 2 septembrie 2015 at %H:%M #

  Cand se afiseaza lista castigatorilor Editiei VI ?

 27. andrei 29 august 2015 at %H:%M #

  Plicurile trebuie trimise cel târziu 31 august data postei ? sau sa ajungă la dumneavoastră pina pe 31 august ?

 28. Bianca 23 august 2015 at %H:%M #

  Pot participa persoane sub 18 ani? Multumesc!

 29. Mariana Musatoiu 18 mai 2015 at %H:%M #

  Se poate sa participe la concurs si copil de 7 ani

 30. Mariana Musatoiu 18 mai 2015 at %H:%M #

  Un copil de 7 ani poate participa la concurs?

 31. Dorina 17 martie 2015 at %H:%M #

  Pentru editia a VI-a, regulamentul este acelasi ? Trebuie mentionat pe plic: “Pentru tombola DJILI- sămânţa de aur” ?

  • admin 15 mai 2015 at %H:%M #

   Regulamentul este afisat pe http://www.djili.ro. In mare este acelasi, numai ca am marti numarul de premii si de pachete din plic.

 32. alina 20 decembrie 2014 at %H:%M #

  cand va aparea lista castigatorilor editia 5?

 33. Maria Ionascu 10 iulie 2014 at %H:%M #

  Când se afișează câștigătorii? E deja ora 12:10 şi suntem în data de 10 iulie ! Mulţumesc anticipat! :*

 34. Aurica 4 iulie 2014 at %H:%M #

  S-au extras castigatorii pe 15 iunie? Cand se afiseaza lista? Multumesc

 35. maria contu 30 iunie 2014 at %H:%M #

  CAND SE VOR AFISA CASTIGATORII

 36. Madalina 25 iunie 2014 at %H:%M #

  Cand se afiseaza lista castigatorilor editia a-4-a.

 37. Aurica 25 iunie 2014 at %H:%M #

  Buna ziua,
  Cand se afiseaza lista norocosilor? Multumesc

 38. stana elena 8 mai 2014 at %H:%M #

  Am participat la toate celelante promoti atat eu cat si sotul meu si am castigat cate un tricou! O sa particip cu placere si la aceasta promotie! Am o fetita de 9 luni si a.si vrea sa stiu daca pot sa primesc un tricou pentru ea in cazul in care o sa castig!? Va multumesc!

 39. camy 8 aprilie 2014 at %H:%M #

  am participat si am castigat asa voi face si acum si sper sa castig altceva :*


Lasa un Comentariu